Aktualności

01

Od 2022 r. koszty kwalifikowane w ramach ulgi inwestycyjnej będą rozliczane tylko w stałej, zadeklarowanej wysokości

Dotychczas w decyzji o wsparciu na realizację inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, była możliwość wskazania dwóch kwot kosztów kwalifikowanych – minimalnych oraz maksymalnych, stanowiących 130% minimalnej kwoty. Dawało to przedsiębiorcy pewną elastyczność w szacowaniu kosztów inwestycyjnych.

Od przyszłego roku, nie będzie możliwości wskazania maksymalnej wartości inwestycji w wysokości 130% kosztów kwalifikowanych. To zmiana, którą przewiduje projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

Decyzja w tym obszarze argumentowana jest tym, że taka zmiana pozwoli na jednoznaczne określenie kwoty pomocy publicznej wynikającej z realizacji projektu objętego decyzją o wsparciu i jej pełniejsze monitorowanie przez właściwe urzędy skarbowe.

– Dla podatników jest to z pewnością decyzja niekorzystna, ponieważ wszelka nadwyżka kosztów wynikająca ze wzrostu cen planowanych do zakupu urządzeń, czy linii technologicznych nie będzie mogła zostać objęta ulgą – ocenia Maria Zalewska, Project Manager w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN