Aktualności

01

Ułatwienia dla dużych i średnich firm na reinwestycje w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Duże zmiany szykują się w przypadku reinwestycji. Zgodnie z przepisami projektu rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, nie będzie wymagane od przedsiębiorcy ponoszenie takich samych nakładów, jak w przypadku utworzenia nowego zakładu.

Od 2022 r. próg wejścia w postaci minimalnych kosztów kwalifikowanych planowanych do poniesienia, będzie niższy o 50% – taką preferencję otrzymają średnie i duże firmy planujące rozbudowę swoich zakładów. Dodatkowym ułatwieniem dla średnich przedsiębiorców będzie obniżenie podstawowego progu minimalnych kosztów kwalifikowanych o kolejne 10% (z 80% do 90%).  

– Oznacza to, że mniejsze inwestycje, które dotychczas nie kwalifikowały się do wsparcia, będą mogły skorzystać z ulgi podatkowej. Przykładowo, na obszarze o wysokim poziomie bezrobocia, średni przedsiębiorca, będzie mógł otrzymać wsparcie na inwestycję o wartości min. 1 mln zł kosztów kwalifikowanych,  a w przypadku reinwestycji, wystarczy zainwestować 500 tys. zł kosztów kwalifikowanych. Natomiast duży przedsiębiorca planujący rozbudowę zakładu na tym obszarze, wystarczy, że zadeklaruje min. 5 mln zł kosztów kwalifikowanych, żeby móc skorzystać z ulgi – tłumaczy Adam Allen, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Zmiany te będą obowiązywały przez okres trzech lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Po upływie tego okresu, zostaną przywrócone zasady dotychczasowe.

– Mimo że dodatkowa redukcja warunków ilościowych jest czasowa, należy ocenić ją pozytywnie. Pozwoli to na szersze skorzystanie z ulgi inwestycyjnej – ocenia Adam Allen.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN