Aktualności

01

Od 2020 roku stawki podatku od nieruchomości w górę

Znane są maksymalne stawki podatku od nieruchomości, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r. Określił je Minister Finansów w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

Stawki obowiązujące na dany rok określa w drodze uchwały rada gminy. Stawki w podatku od nieruchomości w przyszłym roku wzrosną o poziom inflacji z okresu styczeń – czerwiec 2019 r. Jaki to będzie wzrost? Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners odpowiada, że wzrost będzie na poziomie od kilku do kilkudziesięciu groszy. Przykładowo od gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej maksymalna stawka wynosi dziś 0,93 zł/mkw. W przyszłym roku będzie to 0,95 zł/mkw. Z kolei od budynków i lokali firmowych oraz ich części maksymalna stawka dziś określona jest na poziomie 23,47 zł/mkw. W przyszłym roku będzie to 23,90 zł/mkw.

Obwieszczenie MF: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20190000738

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN