Aktualności

01

Rynek kapitałowy mają wzmocnić zachęty podatkowe

Rada Ministrów 1 października 2019 r. przyjęła Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego. Zawiera ona obszerny katalog zmian podatkowych.

Wśród nich znajduje się np. zwolnienie zysków ze sprzedaży akcji pracowniczych (w tym programów motywacyjnych) z podatku od zysków kapitałowych do określonej wysokości. Warunek? Akcje będą̨ sprzedane po upływie wymaganego minimalnego okresu od ich przyznania. Zwolnienie ma być możliwe tylko wtedy, gdy pracownik pozostaje w spółce. Pewne zachęty mają też dotyczyć emitentów. Przykładowo mają oni otrzymać możliwość kompensacji strat kapitałowych poniesionych w związku z inwestycjami w jedne instrumenty finansowe zyskami z innych instrumentów. Co więcej z 19% do 9% ma zostać obniżony podatek od dywidend dla zysków od inwestycji kapitałowych utrzymywanych przez okres dłuższy niż 36 miesięcy. – Dokument przyjęty przez rząd to oczywiście swoisty plan działania. Teraz musimy poczekać na konkretne projekty zmian w ustawach podatkowych, aby móc poznać szczegóły tych rozwiązań – komentuje decyzję RM Lukasz Kupryjanczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Więcej: https://www.gov.pl/web/finanse/strategia-rozwoju-rynku-kapitalowego

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN