Aktualności

01

MF planuje radykalny wzrost kar

Popełnienie przestępstwa skarbowego, skutkującego uszczupleniem należności publicznoprawnej będzie zagrożone karą grzywną odpowiadającą co najmniej uszczuplonej należności. Jeżeli kara będzie orzekana obok innej kary, minimalna wysokość grzywny wyniesie co najmniej połowę uszczuplonej należności - wynika z propozycji MF zmian do KKS.

– Po tej zmianie, poza zaległością po stronie podatnika, osoby odpowiedzialne z tytułu KKS zapłacą drugie tyle kary. Z uzasadnienia do projektu wynika, że zmiana ta będzie oznaczać kilkukrotny wzrost kar grzywny w porównaniu z tym, co jest obecnie. Jak ocenić tę propozycję? Administracja skarbowa z jednej strony otwiera się na odformalizowanie współpracy z podatnikami, wprowadzając np. Program Współdziałania, o którym już informowaliśmy. Z drugiej strony nieuczciwych podatników chce karać znacznie surowiej niż dotychczas. Tak duże zwiększenie kar spowoduje, że przedsiębiorcy będą musieli jeszcze bardziej zadbać o prawidłowość rozliczeń podatkowych i wdrożenie procedur mających na celu uchronienie się przed odpowiedzialnością z KKS – stwierdza Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN