Aktualności

01

NSA wydał uchwałę w sprawie silosów

Dziś NSA wydał uchwałę w sprawie silosów, uznając, że obiekt, który jest budowlą w rozumieniu Prawa budowlanego może być budynkiem w rozumieniu przepisów podatku od nieruchomości, jeżeli jego charakterystyczną cechą jest powierzchnia użytkowa.

– Gdyby NSA zatrzymał się na stwierdzeniu, że obiekt będący budowlą w rozumieniu Prawa budowlanego może być budynkiem w podatku od nieruchomości to tak byłoby najlepiej. I tego tak naprawdę oczekiwali zarówno podatnicy, jak i organy podatkowe. Niestety NSA dołożył zastrzeżenie, które nie tylko nie kończy sporów, ale wręcz je pogłębia i potęguje. Po pierwsze dlatego, że wprowadza dodatkowe cechy do uznania obiektu za budynek w rozumieniu podatku od nieruchomości, a po drugie są to cechy całkowicie nieostre – komentuje na gorąco Michal Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Pomimo wszystko, gratulacje w szczególności dla Pawła Banasika i Marka Gizickiego za dzielne reprezentowanie interesów podatnika przed NSA, którzy w bardzo plastyczny sposób próbowali przedstawić sytuację w sprawie – dotyczącą przecież nie tylko podatników ale i organów podatkowych oraz wpływu uchwały NSA na praktykę stosowania przepisów podatku od nieruchomości. Zdanie Ekspertów podzieliły organy państwowe, jak rzecznik MŚP i RPO. Niestety NSA nie podzielił przedstawionych obaw.

Szerszy komentarz naszych Ekspertów Michała Nielepkowicza i Piotra Kalemby w jutrzejszej prasie. 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN