Aktualności

01

Niższa danina od instalacji, gdy mają powierzchnię użytkową

Rozstrzygnięcie NSA w sprawie podatku od silosów i zbiorników to pyrrusowe zwycięstwo biznesu – pisze Rzeczpospolita.

Piotr Kalemba, doradca podatkowy, starszy menedżer współpracujący z Thedy & Partners skomentował wyrok na łamach Rzeczpospolitej. Zwrócił uwagę, że pozytywnie ocenić należy jednoznaczne wskazanie przez NSA, że obiekt, który stanowi budowlę na gruncie przepisów Prawa budowlanego może zostać uznany za budynek na potrzeby opodatkowania go podatkiem od nieruchomości. Zupełnie niezrozumiałe jest jednak jednoczesne zastrzeżenie przez NSA, że charakterystycznym parametrem takiego obiektu powinna być powierzchnia użytkowa.

Stanowisko zaprezentowane przez Sąd oznacza wprowadzenie pozaustawowej przesłanki do definicji budynku, która jest jasna – budynkiem jest obiekt, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach – i stanowi naruszenie zasady określoności regulacji podatkowych.

Uchwała może skutkować tym, że obiekty, których charakterystycznym parametrem jest np. pojemność będą mogły być kwalifikowane na gruncie podatku od nieruchomości jako budowle, pomimo że posiadają wszystkie cechy budynku. Może to dotyczyć nie tylko silosów, których opodatkowanie zapoczątkowało spór w przedmiotowej sprawie, ale również szeregu innych obiektów, których opodatkowanie do tej pory nie budziło wątpliwości np. hal sportowych i obiektów magazynów, których charakterystycznym parametrem nie jest powierzchnia użytkowa, a właśnie pojemność.

Co istotne, reklasyfikacja obiektu z budynku na budowlę może wiązać się ze znacznym wzrostem obciążeń podatkowych – w szczególności w przypadku nowych wysokowartościowych obiektów. Reklasyfikacja taka oznaczać będzie bowiem, że obiekt nie będzie podlegał opodatkowaniu wg powierzchni użytkowej (około 25 zł za m2), a według wartości (2% wartości początkowej).

Wskazać końcowo należy, że sprawa jednego z naszych Klientów dotycząca opodatkowania obiektów spełniających definicję budynku pełniących funkcje magazynowe (analogicznie jak w przedmiotowej sprawie rozpatrywanej przez NSA, tj. silosów) została przyjęta do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny. Uchwała NSA nie zamyka zatem sprawy i cała nadzieja w Trybunale…

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 30 września 2021 r., str. A10

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN