Aktualności

01

NSA: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych jest powodem licznych wątpliwości

Stacje redukcyjne, redukcyjno-pomiarowe i pomiarowe mają związek techniczno-użytkowy z gazociągiem, co decyduje o sposobie opodatkowania podatkiem od nieruchomości tych urządzeń. Należy je opodatkować jak budowle – wynika z wyroku NSA z 10 października 2022 r. (sygn. akt III FPS 2/22).

Trzeba jednak podkreślić, że wyrok NSA dotyczy stanu prawnego obowiązującego do 28 czerwca 2015 r. Nie dotyczy zatem obecnego stanu prawnego.

– Przypomnijmy, że przed 28 czerwca 2015 r. zgodnie z ustawową definicją obiektem budowlanym była budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Następnie zmieniono przepisy i obiekt budowlany był definiowany jako budowla wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiona z użyciem wyrobów budowlanych. Trzeba tu jednak zastrzec, że w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych definicja budowli nie była zmieniania. To obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem – wyjaśnia Piotr Kalemba, starszy menedżer, doradca podatkowy współpracujący z Thedy & Partners.

Jednocześnie dodaje: „Mimo że orzeczenie NSA dotyczy stanu prawnego sprzed 28 czerwca 2015 r. przedsiębiorstwom, które posiadają infrastrukturę przesyłową, zalecamy ostrożność w kwalifikacji obiektów pod kątem ich opodatkowania podatkiem od nieruchomości”.

Co ciekawe i znamienite, NSA w ustnym uzasadnieniu wyroku zwrócił uwagę na jeden istotny fakt, a mianowicie, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych jest lakoniczna i trudna w interpretacji, m.in. przez liczne odesłania do przepisów innych niż podatkowe. To rodzi niepewność zarówno po stronie podatników, jak i organów podatkowych.

– Od lat, jako eksperci z bogatym doświadczeniem w zakresie podatku od nieruchomości, podkreślamy, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wymaga gruntownej przebudowy. Nowelizacje są tylko przykryciem istniejących problemów. Tu potrzebna jest nowa i nowoczesna ustawa, która byłaby szansą na wyeliminowanie licznych wątpliwości – ocenia Piotr Kalemba.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN