Aktualności

01

Umowa jak faktura daje prawo do odliczenia VAT

Umowę w formie pisemnej można uznać za fakturę – uważa Trybunał Sprawiedliwości UE w spr. Raiffeisen Leasing, C-235/21.

Spawa analizowana przez TSUE oparta była na występującej często w obrocie gospodarczym, choć specyficznej, umowie zbycia i leasingu zwrotnego. Pomimo tego, konkluzje wynikające z wyroku mogą mieć poważny wpływ, przez analogię, na inne podobne zagadnienia na gruncie VAT.

Umowa może zostać uznana za fakturę, jeśli zostanie w niej wykazany VAT (nawet gdy nie została wskazana stawka VAT, ale stawkę tę można byłoby wywieść z takiej umowy), a ponadto zawiera ona te informacje, które są niezbędne do tego, by organ podatkowy mógł ustalić, czy materialne przesłanki prawa do odliczenia VAT zostały spełnione.

– Z rozważań TSUE jak dla mnie wynika, iż postać samego dokumentu nie ma aż takiego znaczenia. Jednakże, TSUE warunkowo wskazał, przerzucając ciężar na krajowe sądownictwo, iż do sądu odsyłającego należy dokonanie oceny zapisów umowy pod kątem spełnienia materialnych przesłanek prawa do odliczenia VAT. Wyrok jest istotny, ale wzbudza wątpliwości. Trudno jest przewidzieć, jak duży wpływ będzie on miał na praktykę dokumentowania rozliczeń na gruncie VAT zarówno po stronie podatników, jak i samego podejścia organów podatkowych – wskazuje Łukasz Woźniak, menedżer w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN