Aktualności

01

Korekta deklaracji pozwoli na odzyskanie nadpłaconego podatku

Podatnik, który zapłacił za 2021 rok CIT w wysokości 19%, a był uprawniony do skorzystania z 9% stawki tego podatku, może odzyskać nadpłatę. Wystarczy do tego korekta deklaracji.

Takie stanowisko potwierdził w jednej z najnowszych interpretacji podatkowych Dyrektor KIS. W analizowanej sprawie przychody spółki w 2021 i 2022 roku nie przekroczyły i nie przekroczą ustawowego limitu 2 mln euro. Jednak za 2021 rok firma zapłaciła CIT według stawki 19%. Zastanawia się teraz, czy mogłaby poprawić swoje rozliczenie, stosując stawkę 9%.

– Okazuje się, że jest to możliwe. Przypomnijmy, że przepisy ustawy o CIT wskazują, że 9% stawka podatku może być stosowana w przypadku podatników, u których wszystkie przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości za 2021 rok – 2 000 000 euro, tj. 9 097 000 zł, a za 2022 rok – 2 000 000 euro, tj. 9 178 000 zł. Po przekroczeniu tego limitu następuje utrata prawa do obniżonej stawki podatku – wyjaśnia Marek Kończak, Starszy Menedżer w Thedy & Partners.

Do ustalenia, czy podatnik przekroczył wspomniany limit przychodów 2 000 000 euro, bierze się pod uwagę wszystkie przychody podatnika w roku podatkowym, bez wyłączania przychodów z zysków kapitałowych. Oczywiście ustawodawca zawarł wiele zastrzeżeń do możliwości skorzystania z obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Zastrzeżenia te zostały ujęte w art. 19 ust. 1a-1e ustawy o CIT.

W analizowanej sprawie spółka spełnia definicję małego podatnika, a wspomniane zastrzeżenia z art. 19 nie mają do niej zastosowania. Co zatem można w tej sytuacji zrobić?

– Spółka może skorygować zastosowaną stawkę podatku (złożyć korektę deklaracji dotyczącą podatku dochodowego za 2021 r., poprzez zmianę wysokości stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% na 9%) i uzyskać zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 r. wynikającą z uiszczania podatku w stawce 19% podczas gdy prawidłowa dla spółki w 2021 r. stawka wynosiła 9% podstawy opodatkowania. Uprawnienie do złożenia takiej korekty dają podatnikowi przepisy Ordynacji podatkowej – podpowiada Marek Kończak.

Interpretacja indywidualna z 7 października 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.477.2022.1.AW.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN