Aktualności

01

NSA rzuca koło ratunkowe komplementariuszom

Dziennik Gazeta Prawna: Wypłata w trakcie roku zaliczek na poczet zysku komplementariuszom spółki komandytowo-akcyjnej nie powinna być opodatkowana - orzekł NSA. Wyrok dotyczy też spółek komandytowych, które od 1 stycznia 2021 r. stały się podatnikami CIT - wskazują eksperci.

Michał Thedy, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners skomentował sprawę na łamach gazety. Podkreślił, że wyrok jest bardzo ciekawy. Przepisy przewidują, że komplementariusz będący osoba fizyczną w spółce komandytowo-akcyjnej powinien być opodatkowany jednokrotnie, pomimo że spółka jest podatnikiem CIT (zasadą dla spółek będących podatnikami CIT jest to, że płacą one CIT, a potem wypłata zysku do wspólników / udziałowców jest powtórnie opodatkowana). Jednokrotne opodatkowanie komplementariusza osiągane jest poprzez odliczenie od podatku PIT należnego od wypłaconego zysku, podatku CIT należnego od dochodu opodatkowanego w spółce, w części przypadającej na komplementariusza. Tym samym zakładając że wypłacony zysk finansowy jest równy dochodowi opodatkowanemu w spółce, komplementariusz jest opodatkowany jednokrotnie.

Przepisy pozwalające na odliczenie odwołują się do podatku CIT należnego za cały rok podatkowy i wykazanego w rocznej deklaracji. W konsekwencji organy stają na stanowisku, że odliczenie nie jest możliwe przy wypłacie zaliczkowej zysku na rzecz komplementariusza w trakcie roku, a dopiero po złożeniu przez spółkę rocznej deklaracji CIT. Innymi słowy organy uważają, że wypłacane na rzecz komplementariusza w trakcie roku zaliczki musza być opodatkowane w pełni 19% PIT bez możliwości odliczenia podatku CIT płaconego w tym czasie przez spółkę. W konsekwencji, jeżeli komplementariusz otrzymuje wypłaty zaliczkowe zysku w ciągu roku, spółka musi pobierać 19% PIT od tych wypłat, a po złożeniu przez spółkę rocznej deklaracji CIT komplementariusz może wystąpić o nadpłatę.

Podatnicy nie zgadzali się z takim podejściem twierdząc, że systemowo odliczenie podatku CIT płaconego przez spółkę powinno dokonywać się już na bieżąco, tzn. podatek PIT należny od zaliczkowej wypłaty zysku na rzecz komplementariusza powinien być pomniejszany od podatek CIT płacony przez spółkę zaliczkowo w ciągu roku. Z takim podejściem organy się nie zgadzały powołując się na literalne brzmienie przepisów. To stanowiska poparł też sąd pierwszej instancji.

NSA w zupełności się zgodził z tym, że przepisy pozwalają wyłącznie na odliczenie podatku CIT wynikającego z rocznej deklaracji. Ale wychodząc od tego doszedł do zupełnie innych konkluzji. Otóż Sąd stwierdził, że skoro podatek PIT należny od wypłat zysku na rzecz komplementariusza wylicza się odliczając roczny CIT zapłacony przez spółkę, to dopiero po złożeniu przez spółkę rocznej deklaracji CIT powstaje zobowiązanie spółki do pobrania podatku od zysku wypłaconemu komplementariuszowi. Dopiero wtedy można bowiem obliczyć ewentualny podatek należny od wypłaty zysku. Tym samym, w trakcie roku podatkowego na spółce nie ciąży obowiązek poboru podatku od zaliczkowych wypłat zysku na rzecz komplementariusza.      

Wyrok jest korzystny dla podatników i zgodny z systemowym celem przepisów jaki jest jednokrotne opodatkowani komplementariusza. Ze względu na analogiczne traktowanie podatkowe komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej i spółce komandytowej, powinien mieć pełne zastosowanie również w przypadku zaliczkowych wypłat zysku na rzecz komplementariusza spółki komandytowej. To jest istotne w kontekście tego, że z powodu zmiany statusu spółek komandytowych i opodatkowania ich CIT-em, wielu przedsiębiorców będzie funkcjonowało jako komplementariuszami w takich spółkach (chcąc zachować możliwość jednokrotnego opodatkowania).

Cały artykuł został opublikowany w Dzienniku Gazecie Prawnej z 17 lutego 2021 r., str. B2

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN