Aktualności

01

MF: Bezpłatne szkolenie samorządu zawodowego już bez PIT

Minister finansów zmienia podejście do kwalifikacji bezpłatnych szkoleń oferowanych przez samorządy zawodowe. Do tej pory fiskus żądał podatku od wartości takiego kursu. Teraz minister finansów w interpretacji ogólnej zmienia zdanie.

To skutek orzeczeń sądów administracyjnych, które opodatkowywania bezpłatnych szkoleń organizowanych przez samorządy zawodowe nie popierały. Jednolita linia orzecznicza w tym zakresie, spowodowała, że minister postanowił wydać interpretację ogólną, która stanowisko sądów uwzględnia.

– W konsekwencji u członka samorządu zawodowego, np. doradcy podatkowego uczestniczącego w bezpłatnym szkoleniu zorganizowanym przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych, nie powstanie przychód w związku z tym szkoleniem, a tym samym nie będzie on musiał płacić podatku dochodowego od osób fizycznych – podkreśla Piotr Kalemba, doradca podatkowy, menedżer współpracujący z Thedy & Partners.

Minister w swoim wyjaśnieniu zwrócił uwagę, że członkowie samorządów ponoszą składki na jego rzecz i naturalnym jest, że choć część tej kwoty powinna być spożytkowana na naukę i podnoszenie kompetencji zawodowych. Ponadto w wielu przypadkach samorządów zawodowych, uczestnictwo w danym szkoleniu jest realizacją ustawowego obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych (a organizacja szkolenia/refundacja kosztów poniesionych przez członka samorządu na szkolenie jest finansowana również ze składek członków tego samorządu).

Stanowisko MF w tym zakresie będzie mieć zastosowanie do różnych samorządów zawodowych, które oferują tego typu świadczenia, np. wspomnianych doradców podatkowych, radców prawnych, pielęgniarek, lekarzy.

Interpretacja MF: Sprzedaż przedmiotów w leasingu, opodatkowanie szkoleń zawodowych i sprzedaż wierzytelności. Trzy nowe interpretacje ogólne MF – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN