Aktualności

01

NSA: postępowanie karno-skarbowe nie może być próbą przerwania biegu przedawnienia

Bezpodstawne wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie może wywoływać korzystnych skutków dla skarbówki, a jednocześnie niekorzystnych dla podatnika. Sądy administracyjne mają prawo zbadać zasadność wszczynania takich postępowań - uznał NSA w wyroku z 30 lipca 2020 r. (sygn. akt I FSK 42/20 i I FSK 128/20).

– To absolutnie bardzo ważne orzeczenie NSA. Do tej pory w praktyce organów podatkowych dość często można było spotkać sytuacje, gdy postępowanie karne-skarbowe wszczynane jest tuż przed upływem biegu terminu przedawnienia. Wszystko po to, aby ten bieg wstrzymać. Takie bowiem działanie ma art. 70 par. 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Według NSA praktyka wszczynania postępowań karnych-skarbowych tylko w celu przerwania biegu terminu przedawnienia jest naganna. Stanowisko NSA powinno mieć wpływ na zmianę praktyki urzędników skarbówki, a tym samym da więcej pewności co do stosowania prawa dla podatników – ocenia Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN