Aktualności

01

Mikrorachunek z wytycznymi ministra finansów w rozporządzeniu

Wpłat podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie znajdą się w rozporządzeniu.

Dotychczas zasady stosowania mikrorachunku znajdowały się bezpośrednio w Ordynacji podatkowej. Jednak dzięki nowelizacji ustaw podatkowych z 5 czerwca 2020 r., która obowiązuje od 1 lipca (Dz.U. z 2020 r., poz. 1065) te zasady mają zostać przeniesione do rozporządzenia. Z przepisów wynika bowiem, że listę wpłat dokonywaną za pośrednictwem mikrorachunku będzie określał minister w rozporządzeniu. Jego projekt został właśnie opublikowany i jest w konsultacjach.

– W projekcie rozporządzenia przewidziano, jakie podatki i opłaty trzeba realizować tylko przy użyciu mikrorachunku podatkowego. Zostały one podzielone na grupy: PIT, CIT, VAT. Ponadto na mikrorachunek powinny być dokonywane płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia podatnika objęte tytułem wykonawczym, których wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego. Jednak na mikrorachunek nie można płacić akcyzy. Ta bowiem musi być wpłacana na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu – wyjaśnia Adam Allen, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Projekt: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336701

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN