Aktualności

01

Budowla może być opodatkowana jak budynek, ale nie zawsze

Wbrew oczekiwaniom NSA nie rozwiał wczoraj wątpliwości dotyczących kwalifikowania obiektów dla celów podatku od nieruchomości – pisze Dziennik Gazeta Prawna.

Gazeta o komentarz do tego orzeczenia poprosiła Michała Nielepkowicza, doradcę podatkowego, wspólnika w Thedy & Partners. W komentarzu tym podkreślił, że wszyscy, tj. zarówno podatnicy ale też organy podatkowe liczyły, że NSA w uchwale rozwieje raz na zawsze wątpliwości dotyczące kwalifikacji obiektów na podatek od nieruchomości. Niestety, wszyscy się zawiedli. I co gorsza – zamiast przeciąć te wątpliwości, NSA wręcz je pogłębił – uznając, że decydujące o kwalifikacji obiektu na potrzeby podatku od nieruchomości nie będą jedynie 4 cechy wskazane w definicji budynku ale także dodatkowa, piąta cecha, mianowicie to, czy charakterystyczną cechą takiego obiektu jest także powierzchnia użytkowa. Cofnęliśmy się zatem o kilka lat – gdzie uporczywie orzekano, że takie pozaustawowe przesłanki jak wyposażenie czy wypełnienie obiektu mogą zmienić jego kwalifikację podatkową, tj. z budynku zrobić budowlę. Co istotne, to zarówno pozaustawowe jak i absolutnie nieostre kryteria. Bo też na czym zarówno podatnik jak i organ podatkowy ma się oprzeć analizując „wyposażenie”, „funkcję”, „przeznaczenie”, „wypełnienie” obiektu, a teraz – powierzchnię użytkową jako „charakterystyczną cechę” budynku? Czy to oznacza, że odpowiednio wysokie piętrowe magazyny logistyczne, co do których nikomu do tej pory do głowy nie przyszło aby zrobić z nich budowlę – nagle należy opodatkowywać od wartości? I gdzie tu mamy granicę opodatkowania ich jeszcze jako budynku a gdzie – już jako budowli? Co z obiektami sportowymi / hotelami / garażami piętrowymi? Cała nadzieja zatem jednak w Trybunale Konstytucyjnym, który liczmy na to, że powróci do przesłanek ustawowych i nie będzie doszukiwał się pozaprawnych a przy tym nieostrych kryteriów kwalifikacji budynków na gruncie podatku od nieruchomości.

Cały artykuł można przeczytać w Dzienniku Gazecie Prawnej z 30 września 2021 r., str. B2

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN