Aktualności

01

Niekorzystna wykładnia przepisów dotyczących zwolnienia z WHT dla dywidend

Niekorzystne dla podatników stanowisko prezentuje w ostatnim czasie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Chodzi dokładnie o zwolnienie dywidendowe w podatku u źródła, które jest przewidziane w ustawie o CIT dla wypłat dywidend do rezydentów UE i EOG.

– Jednym z warunków dla zastosowania zwolnienia z CIT jest wymóg, by odbiorca dywidendy nie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Organy podatkowe i WSA w Lublinie interpretują ten wymóg w ten sposób, że odbiorca dywidendy nie może korzystać ze zwolnienia dywidendy opodatkowania w państwie siedziby – zarówno podmiotowego, jak i przedmiotowego. Innymi słowy – dywidenda musi być efektywnie opodatkowana w państwie siedziby odbiorcy płatności – tłumaczy Adrian Celiński, project manager w Thedy & Partners.

Jednocześnie wskazuje: „Wykładnia ma charakter rozszerzający i nie wynika z literalnej i prounijnej interpretacji tego przepisu, zgodnie z którą warunek ten dotyczy wyłącznie braku zwolnienia o charakterze podmiotowym po stronie odbiorcy dywidendy”.

Wyłączenie możliwości zastosowania zwolnienia z podatku u źródła może spowodować istotne ograniczenia w swobodnym przepływie kapitału, jako że w wielu państwach UE lub EOG (również i w Polsce) obowiązuje przedmiotowe zwolnienie z podatku w zakresie otrzymywanych dywidend. W najbliższym czasie oczekujemy orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w tym zakresie potwierdzającego (lub negującego) prawidłowość podejścia WSA w Lublinie.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN