Aktualności

01

Nie tylko szkoła ma prawo do zwolnienia z VAT

Spółka, która świadczy usługi nauki języków obcych dla innych podmiotów gospodarczych będzie miała prawo do skorzystania ze zwolnienia z VAT. Preferencja tego typu nie jest przewidziana tylko dla jednostek oświatowych.

Taką wykładnię potwierdził m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0112-KDIL3.4012.261.2023.2.AK.

W analizowanej przez Dyrektora KIS sprawie, spółka nie jest jednostką (placówką) oświatową, uczelnią, ani organizacją pożytku publicznego. Świadczone przez spółkę usługi, związane z nauką języków obcych, nie stanowią usług w zakresie kształcenia i wychowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a i b ustawy o VAT. Spółka nie posiada także statusu jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk oraz instytutu badawczego.

Dlatego kluczowe było rozważenie, czy w takim przypadku możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT – usług w zakresie prowadzenia lekcji z języków obcych.

– Wykup usług nauki języków dla pracowników jest powszechne w wielu firmach. Nie dziwi więc fakt, że te spółki, które tego usługi oferują chcą potwierdzenia, że mają prawo do zwolnienia z podatku. Zacytowany art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT i zwolnienie w nim przewidziane jest najbardziej zawężone merytorycznie, ale jednocześnie nie zawiera żadnych ograniczeń podmiotowych. Dlatego ze zwolnienia na bazie tej regulacji mają prawo korzystać podmioty realizujące naukę języków obcych – wyjaśnia Grzegorz Arczewski, starszy menedżer w Thedy & Partners.

Jednocześnie zwraca uwagę, że przytoczony przepis nie precyzuje jakich języków obcych dotyczy zwolnienie, przez co wskazuje na ich szeroki katalog. Artykuł 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT obejmuje jednak usługi inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26, pkt 27 i pkt 29 ustawy. Zatem, należy w pierwszej kolejności zbadać, czy usługi wykonywane przez spółkę nie stanowią usług wymienionych w tych punktach. Jeśli przesłanki z tych punktów nie będą spełnione, firma oferująca naukę języków ma prawo do zastosowania zwolnienia wynikającego z pkt. 28.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN