Aktualności

01

Powrót do świadczeń pozapłacowych w firmach. Pamiętajcie o limitach

Firmy, które przekazują pracownikom karty przedpłacone w ramach świadczeń pozapłacowych powinny pamiętać, że możliwe jest tu skorzystanie ze zwolnienia PIT, ale w granicach ustawowego limitu.

Stabilizacja sytuacji pandemicznej spowodowała, że wiele firm wróciło do stacjonarnego trybu pracy, przywracając świadczenia pozapłacowe, takie jak np. karty przedpłacone. I ponownie wróciły pytania o to, czy przekazanie takiej karty pracownikowi, sfinansowanej z Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych, będzie zwolnione z PIT.

Adam Allen, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Parters przypomina, że w przypadku przekazania pracownikom kart podarunkowych, finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, powstaje u pracownika przychód. Jednak przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty obowiązującego w roku podatkowym limitu, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 oraz art. 52l pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

– Warto pamiętać, że limit wspomnianego zwolnienia w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, wynosi 2 000 zł – dodaje Adam Allen.

Limit zwolnienia ustalony przez ustawodawcę jest jeden i dotyczy wszystkich świadczeń wypłacanych w danym roku z funduszy socjalnych i funduszy związków zawodowych, niezależnie od tego, w ilu zakładach dany pracownik jest zatrudniony i od ilu podmiotów uprawnionych (pracodawców i związków zawodowych) otrzymuje świadczenia z tego funduszy.

– Oznacza to, że jeśli ze wszystkich zakładów pracy, łącznie pracownik otrzyma więcej niż określony przez ustawodawcę limit kwotowy, to nadwyżka ponad tę kwotę podlega u niego opodatkowaniu – podpowiada ekspert Thedy & Partners.

W konsekwencji, jeśli łączna wartość świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez pracownika nie przekroczy w roku podatkowym wartości określonej w przepisach (2000 zł), po stronie firmy przekazującej świadczenie nie powstaną obowiązki płatnika z tego tytułu, w tym obowiązek doliczenia wartości świadczenia do przychodu podatkowego danego pracownika oraz obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podobne stanowisko można znaleźć w interpretacji indywidualnej nr 0115-KDIT2.4011.96.2022.1.RS.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN