Aktualności

01

Na unijnym szczycie ustalono nowe podatki

Poza wsparciem finansowym dla poszczególnych członków Wspólnoty na ostatnim szczycie unijnym nakreślono również ramy nowych opłat i podatków. Jakich dokładnie?

Na początek chodzi o opodatkowanie plastiku. Ma zostać wprowadzona opłata od nierecyklingowanych opakowań z tworzyw sztucznych. Każde państwo będzie zobligowane do wpłaty do budżetu UE 80 eurocentów za kilogram takich odpadów. W krajach, gdzie przetwarzanie takich odpadów jeszcze nie jest popularne ma być wprowadzony specjalny mechanizm dostosowawczy. Opłata ma wejść w życie już z początkiem przyszłego roku, a KE szacuje wpływy z jej tytułu na poziomie 3 mld euro rocznie.

Kolejne nowości mają pojawić się w pierwszym półroczu 2021 r. Będzie to opłata węglowa i cyfrowa. W pierwszym przypadku chodzi o nałożenie dodatkowego cła na towary sprowadzane do Wspólnoty, których wytworzenie wymagało dużej emisji CO2. W przypadku drugim – opłaty cyfrowej – byłyby nią objęte firmy, których roczne obroty są wyższe niż 750 mln euro. Z opłaty węglowej Unia szacuje wpływy do budżetu na poziomie 14 mld euro rocznie. Z opłaty cyfrowej – 1,3 mld euro.

W przyszłości mają też zostać zintensyfikowane prace nad wdrożeniem podatku od transakcji finansowych. 

Źródło informacji: PAP

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN