Aktualności

01

Ministerstwo Finansów pracuje nad objaśnieniami dla grup VAT

Do 29 lipca 2022 r. każdy może przesłać do Ministerstwa Finansów stanowiska, uwagi oraz opinie wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem do projektu objaśnień podatkowych w zakresie grup VAT.

Opublikowany dokument liczy 43 strony. Resort wyjaśnia w nim m.in. ideę grup VAT, warunki utworzenia grup, tłumaczy czym dokładnie są powiązania ekonomiczne, finansowe i organizacyjne, przedstawia test powiązań. Objaśnienia zawierają także część dotyczącą podpisania umowy grupy VAT i jej rejestracji. Kluczowe jednak wydają się rozdziały poświęcone rozliczeniom w grupie VAT, odnoszące się np. do podatku naliczonego i odliczenia proporcjonalnego w VAT, transakcji transgranicznych, zasad fakturowania, prowadzenia ewidencji czy też obowiązkowego raportowania. Objaśnienia zawierają też część dotyczącą funkcjonowania grupy VAT w ramach procedury podatkowej (postępowania i kontroli podatkowych), przysługującej ochrony związanej z zastosowaniem się do interpretacji indywidualnej, możliwości uzyskania WIS. Dokument kończą rozdziały poświęcone przedłużeniu funkcjonowania grup VAT oraz ich zakończenia.

– Analizując ministerialny projekt objaśnień trzeba podkreślić, że MF skupia się na praktycznym wyjaśnieniu regulacji odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania nowego rodzaju podatnika jakim będzie grupa VAT. W konsultowanym projekcie został położony został nacisk na praktyczne przedstawienie wraz z podaniem przykładów, rozumienia przepisów ustawy o VAT w zakresie, w jakim umożliwią wspólne rozliczenie w VAT przez kilka podmiotów w ramach grup VAT – stwierdza Łukasz Woźniak, Manager VAT w Thedy & Partners.

Przypomnijmy, że grupy VAT podatnicy będą mogli tworzyć od 1 stycznia 2023 r.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN