Aktualności

01

Dobre praktyki dla rozliczeń cen transferowych w związku z COVID-19

Ministerstwo Finansów opublikowało dokument, w którym wskazuje na dobre praktyki stosowane do rozliczeń transakcji między podmiotami powiązanymi. Chodzi o wyjaśnienie, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na ceny transferowe.

Ministerialny dokument liczy 16 stron. Przedstawiono w nim zasady dobrych praktyk związanych z wybranymi obszarami cen transferowych, na które szczególnie duży wpływ miała, ma lub może mieć pandemia COVID-19. Te dobre praktyki mają być wskazówką dla organów podatkowych i podatników.

– Warto przypomnieć, że podobny dokument w ubiegłym roku wydała OECD. Jak wskazuje MF nie jest to dokument wiążący dla polskich organów i przedsiębiorców, ale na pewno stanowi źródło wiedzy i resort uwzględnił je w swoim materiale – wskazuje Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Z pisma MF wynika, że analiza i ocena zakresu wpływu COVID-19 na branże / przedsiębiorstwa / transakcje kontrolowane powinna być przeprowadzona przez każdy podmiot indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki konkretnego stanu faktycznego. Co zatem trzeba ocenić?

– Czy przedsiębiorca z uwagi na wpływ COVID-19 zmieniłby warunki realizowanej transakcji, w tym uzgodnioną i stosowaną w tej transakcji cenę. Jak podkreśla MF w okresie pandemii kluczową zasadą do ustalania i weryfikacji / oceny warunków w transakcjach kontrolowanych pozostaje zasada ALP (arm’s length principle). Punkt odniesienia stanowią zachowania podmiotów niezależnych w porównywalnych transakcjach. W procesie analizy i oceny wpływu COVID-19 na podmiot uczestniczący w transakcji kontrolowanej kluczowa jest szczegółowa analiza funkcji, aktywów i ryzyka z uwzględnieniem stanu przed i w trakcie COVID-19 – cytuje Cyprian Werykowski.

W dokumencie MF znajdziemy informacje m.in. na temat: analizy porównawczej w okresie występowania COVID-19, alokacji kosztów nadzwyczajnych związanych z wystąpieniem COVID-19 pomiędzy powiązane strony transakcji, dokumentacji cen transferowych za okres COVID-19, uprzednich porozumień cenowych, korekty cen transferowych.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN