Aktualności

01

Należyta staranność jest kluczowa w rozliczeniach VAT. Jak jej dochować?

Należyta staranność to wskazanie najważniejszych okoliczności, które wezmą pod uwagę urzędnicy skarbowi oceniając działalność przedsiębiorców w zakresie VAT. Resort finansów w ramach nowej inicjatywy – Poradnika podatnika - opublikował studia przypadków związanych z należytą starannością.

Przygotowany przez MF przewodnik zawiera przykłady działań, które przedsiębiorca powinien podjąć, aby zweryfikować okoliczności związane z daną transakcją, a tym samym dochować należytej staranności podejmując decyzje o zawarciu umowy z danym kontrahentem. Chodzi oczywiście o sytuacje transakcji nie zawieranych jeszcze z danym kontrahentem.

Jak podkreśla ministerstwo konieczne jest spełnienie kryteriów formalnych. To np. sprawdzenie, czy przedsiębiorca, z którym mamy zamiar współpracować, prowadzi zarejestrowaną firmę, czy jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, czy posiada niezbędne zezwolenia i koncesje. Kolejny krok to kryteria transakcyjne. W tym zakresie MF podaje przykłady sytuacji, które powinny wzbudzić podejrzenia, a jednocześnie zastrzega, że nie jest to katalog zamknięty, bo każda transakcja jest inna i może wymagać podjęcia innych kroków w celu dochowania należytej staranności. Jako jeden z przykładów sytuacji, które powinny być niepokojące, ministerstwo podaje przypadek gdy kontrahent wymaga płatności gotówką (a więc pominięcia rachunku bankowego) lub wręcz za płatność gotówką proponuje niższą cenę.

– Najnowszy poradnik MF jest swoistym przypomnieniem dla przedsiębiorców o konieczności dochowania należytej staranności dla prawidłowości rozliczeń VAT. Ma on być szybkim przeglądem kluczowych informacji dla firm, które walczą ze skutkami pandemii i mogą o pewnych zasadach zapomnieć (Poradnik podatnika jest dedykowany firmom borykającym się ze skutkami COVID-19). Szersze omówienie tego zagadnienia przedsiębiorcy znajdą w dokumencie „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. Przy czym w nowym dokumencie jest kilka aktualizacji i podpowiedzi wykraczających poza poprzedni dokument – wyjaśnia Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Poradnik MF: https://poradnikpodatnika.gov.pl/podatki-w-kryzysie/artykuly/zachowanie-nalezytej-starannosci-studia-przypadkow/

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia przy dochowaniu należytej staranności w rozliczeniach VAT zapraszamy do kontaktu: Andrzej.Kapczuk@thedy.pl

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN