Aktualności

01

Czas na audyt rozliczeń podatku od nieruchomości w firmie

Mając na uwadze zmieniające się orzecznictwo oraz rosnące stawki, warto w najbliższych miesiącach przeprowadzić kompleksowy przegląd płaconego podatku od nieruchomości, co może przynieść firmie wymierne korzyści – mówi w rozmowie z portalem Forum Polskiej Gospodarki Paweł Wyporski, doradca podatkowy, starszy konsultant w Thedy & Partners.

Od przyszłego roku podatników czeka kolejna – i to znacząca – podwyżka podatku od nieruchomości. Dlaczego tak ważne jest prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania?

To prawda, w 2024 roku maksymalne stawki podatku od nieruchomości znacząco wzrosną. Tytułem przykładu wskazać należy, że obecnie obowiązująca stawka 1,16 zł od 1 m2 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie w przyszłym roku i wyniesie już 1,34 zł, a od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stawka wzrośnie z 28,78 zł do nawet 33,10 zł. Wzrost stawek proporcjonalnie przełoży się na wyższe zobowiązania podatkowe, dlatego też warto zadbać o to, by podatek został prawidłowo zadeklarowany, tak by nie dopuścić do sytuacji, w której podatnik nadpłaca podatek albo co gorsze – naraża się na dotkliwe odsetki z tytułu nieprawidłowo wyliczonego podatku.

Na wysokość podatku od nieruchomości znamienny wpływ wywiera orzecznictwo sądów administracyjnych. Czy to aktualna teza?

Absolutnie tak. Podatnikom w praktyce nie wystarczy sama znajomość przepisów ustawy o podatkach i opłat lokalnych, aby prawidłowo złożyć deklarację. W ostatnich miesiącach zaobserwować można było prawdziwy wysyp bardzo istotnych orzeczeń, które mogą rodzić oszczędności podatkowe.

Możemy podać przykład?

Oczywiście. Wspomnieć tu należy przede wszystkim o przełomowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca 2023 r. (sygn. akt SK 14/21), w którym cała definicja budowli została uznana za niezgodną z konstytucją, czy też wyroku NSA z 12 lipca 2023 r. (sygn. akt III FSK 250/23), w którym sąd przełamał niekorzystną dla podatników linię orzeczniczą i wprost stwierdził, że przedsiębiorca wynajmujący nieruchomość wykorzystywaną na cele mieszkalne, nie musi stosować do tej nieruchomości najwyżej stawki podatku od nieruchomości.

Cały wywiad można przeczytać pod tym linkiem: Czas na audyt rozliczeń podatku od nieruchomości w firmie [WYWIAD] – Forum Polskiej Gospodarki (fpg24.pl)

 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN