Aktualności

01

MF tłumaczy rozliczenie leasingu

Minister finansów wydał interpretację ogólną poświęconą rozliczeniu leasingu. Wyjaśnił w niej jakie skutki mogą mieć modyfikacje umów leasingu, a także konsekwencje sprzedaży przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy.

– Zgodnie z wytycznymi ministra, jeżeli modyfikacje umów leasingu (w tym dotyczące harmonogramu płatności) nie powodują naruszenia warunków uznania danej umowy za leasing operacyjny, czy finansowy, nie wpływają również na późniejsze stosowanie przez finansującego zasad rozliczeń podatkowych (na podstawie art. 17c albo art. 17g ustawy o CIT lub art. 23c albo art. 23g ustawy o PIT) w odniesieniu do transakcji sprzedaży na rzecz korzystającego przedmiotu umowy leasingu po jej zakończeniu. Jednocześnie MF zastrzega, że niedopuszczalna jest taka zmiana warunków umowy, która prowadziłaby do przekształcenia umowy leasingu jednego rodzaju w drugi (zmiana kwalifikacji umowy) – zauważa Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Inna wątpliwość rozstrzygnięta w interpretacji ogólnej dotyczy sprzedaży przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy i właściwego ustalenia przychodu.

– Przychodem finansującego – jak podkreśla MF – jest wówczas wartość wyrażona w cenie określonej w umowie z jednoczesnym zastrzeżeniem, że jeśli cena sprzedaży będzie na poziomie wartości kapitału niespłaconego przez korzystającego, należy przyjąć, że jest zgodna z wartością rynkową – dodaje Łukasz Kupryjańczyk.

Wydanie interpretacji ogólnej w tym zakresie właśnie teraz jest o tyle ważne, że wielu przedsiębiorców ponoszących negatywne skutki pandemii COVID-19 może znacznie częściej decydować się na zmiany w umowach leasingu bądź sprzedawać leasingowane przedmioty przed zakończeniem tych umów.

Interpretacja MF: Sprzedaż przedmiotów w leasingu, opodatkowanie szkoleń zawodowych i sprzedaż wierzytelności. Trzy nowe interpretacje ogólne MF – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN