Aktualności

01

Rozporządzenie przedłużające zapłatę zaliczek na PIT już obowiązuje

W Dzienniku Ustaw z 18 lutego 2021 r. pod poz. 318 ukazało się rozporządzenie ministra finansów, które przedłuża dla części płatników termin zapłaty zaliczek na PIT.

– Z przepisów rozporządzenia wynika, że termin został wydłużony części płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych. Chodzi o przekazanie do urzędu skarbowego pobranych w styczniu 2021 r. od m.in. wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych: zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego. Termin został przedłużony do 20 sierpnia 2021 r. – przypomina Adam Allen, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Przedłużenie terminu nie obejmie jednak wszystkich płatników. Z tej preferencji skorzystają tylko Ci, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Ponadto ta ulga jest skierowana tylko do przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych przez pandemię. Są to m.in. firmy działające w branżach: gastronomicznej, turystycznej, sprzedaży detalicznej, rozrywkowej czy związanej z dbaniem o zdrowie (np. fitness kluby).

Szczegóły w rozporządzeniu: Dziennik Ustaw 2021 r. poz. 318

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN