Aktualności

01

Rada Ministrów przyjęła projekt o pomocy dla obywateli Ukrainy

Wczoraj 7 marca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy regulującej pomoc obywatelom Ukrainy w związku z wojną na terytorium tego państwa. W ustawie tej też są zapowiadane zmiany podatkowe.

Pierwsza część zmian podatkowych obejmuje zwolnienia. Zaproponowane rozwiązania pozwolą zwolnić z podatku od spadków i darowizn obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce i otrzymują pomoc. Projekt zakłada zwolnienie z tego podatku dla nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy własności rzeczy lub praw majątkowych. Zwolnienie obejmie zarówno pomoc od osób fizycznych, jak i firm oraz organizacji pozarządowych. Preferencja ta nie będzie ograniczona kwotowo i jej stosowanie nie będzie się wiązało z żadnymi formalnościami po stronie uchodźców – nie będą musieli zgłaszać się do urzędu skarbowego. Ograniczenie będzie czasowe – preferencja będzie obowiązywała od 24 lutego do 30 czerwca 2022 r.

Ponadto, zgodnie z projektem, obywatele Ukrainy przybywający do Polski na skutek działań wojennych, będą także zwolnieni z PIT od świadczeń uzyskiwanych od osób fizycznych i firm. W związku z tym nie będą płacić PIT od pomocy polegającej np. na udostępnieniu lokalu mieszkalnego, zapewnieniu wyżywienia oraz sfinansowaniu leczenia. Tu również preferencja obowiązywać będzie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.

Druga część zmian podatkowych dotyczy zmian podatkowych dla osób i firm udzielających pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną i przyjeżdżającym do Polski.

Wśród tych preferencji znajduje się m.in. zwolnienie z PIT i CIT świadczeń pieniężnych wypłacanych podatnikom, którzy udzielają pomocy uchodźcom. Chodzi o tych, którzy przyjmą pod swój dach uchodźców wojennych z Ukrainy i będą otrzymywać od państwa dodatkowe środki na każdego uchodźcę. Dzięki preferencji podatkowej otrzymywane świadczenia będą wolne od podatku.

Projekt przewiduje także preferencje dla firm. Będą one mogły przekazywane na wsparcie wydatki ująć w kosztach. Kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na wytworzenie lub cena nabycia rzeczy i praw przekazanych w ramach pomocy, jak również koszty poniesione z tytułu nieodpłatnych świadczeń (np. darmowej pomocy medycznej). Preferencja będzie obowiązywała od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN