Aktualności

01

MF: Jak rozliczyć VAT przy najmie i dzierżawie

Sposób opodatkowania VAT bądź skorzystania ze zwolnienia zależy od tego, komu nieruchomość jest wynajmowana i na jakie cele wykorzystywana – wynika z interpretacji ogólnej ministra finansów (nr PT1.8101.1.2021).

Resort finansów w jednej z najnowszych interpretacji ogólnych prawa podatkowego postanowił zająć się kwestią rozliczania VAT przy najmie. Chodzi o często występujące w praktyce sytuacje, gdzie pomiędzy podmiotem wynajmującym nieruchomość (np. właściciel lub podmiot posiadający prawo do dysponowania nieruchomością na podstawie innego niż własność tytułu) a finalnym beneficjentem świadczenia – osobą fizyczną zamieszkującą nieruchomość – występuje podmiot pośredniczący. Jako przykład tego typu świadczenia MF wskazał sytuację wynajmowania/wydzierżawienia nieruchomości przez jej właściciela dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który z kolei wynajmuje/wydzierżawia tę nieruchomość innym podmiotom (na cele mieszkaniowe lub na inne cele). W takim scenariuszu pojawia się wątpliwość co do charakteru wynajmowania/wydzierżawiania dokonywanego przez właściciela nieruchomości na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – w kontekście warunku zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, tj. wyłącznie celu mieszkaniowego tego świadczenia lub wykonywania takich czynności na rzecz społecznych agencji najmu.

– Z interpretacji ogólnej Ministra Finansów wynika, że usługa wynajmu bądź dzierżawy nieruchomości (lub jej części) o charakterze mieszkalnym (np. lokalu mieszkalnego), świadczona przez podatnika VAT na rzecz podmiotu gospodarczego (innego niż społeczna agencja najmu), który wykorzystuje wynajmowaną nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, np. podnajmuje tę nieruchomość innym podmiotom na cele mieszkaniowe, jest opodatkowana z zastosowaniem podstawowej stawki VAT (23%). Wspomniane zwolnienie podatkowe nie będzie miało tu zastosowania – omawia dokument MF Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Interpretacja MF: Pismo_z upowaznienia_Ministra_Finansów_pl (podatki.gov.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN