Aktualności

01

Elektroniczny czynny żal nadal skuteczny

Od 5 października art. 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego ma nowe brzmienie. Przewiduje ono, że osoby, które popełniły wykroczenie bądź przestępstwo skarbowe składają zawiadomienie na piśmie bądź ustnie do protokołu. Pojawiły się więc wątpliwości co z elektroniczną formą składania czynnego żalu.

– Opcja ta jest nadal możliwa i co najważniejsze skuteczna. Co oznacza, że czynny żal można złożyć np. za pośrednictwem e-PUAP, czy przez platformę e-Urząd Skarbowy. Potwierdziło to również Ministerstwo Finansów w swoim komunikacie wskazując, że z uzasadnienia do projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych (która wskazaną zmianę w kks wprowadziła) jednoznacznie wynika, że zmiana w zakresie stosownej w przepisach prawa terminologii – polegająca m.in. na zamianie wyrazu „pisemnie” na wyrażenie „na piśmie” – miała na celu zrównoważenie postaci papierowej z postacią elektroniczną – podkreśla Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Komunikat MF: e-Czynny żal w sprawach karno-skarbowych wciąż możliwy i skuteczny – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN