Aktualności

01

MF intensyfikuje prace nad KSeF

W ostatnich dniach listopada Ministerstwo Finansów bardzo przyspieszyło z pracami, ale i komunikacją w obszarze obowiązkowego KSeF, który wejdzie w życie w lipcu przyszłego roku.

Przede wszystkim MF rozpoczęło konsultacje dwóch rozporządzeń dotyczących powszechnego stosowania KSeF od 1 lipca 2024 r. To rozporządzenie techniczne oraz nowelizacja rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur.

Rozporządzenie techniczne do KSeF określać będzie zasady korzystania z obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024 r. i będzie miało zastosowanie do wszystkich podatników zobowiązanych do korzystania z KSeF. W stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia w sprawie korzystania z dobrowolnego KSeF, przedstawione do konsultacji rozporządzenie zawiera dodatkowo regulacje określające:

– zakres danych pozwalający na dostęp w KSeF do faktur wystawionych w awarii i niedostępności oraz dla faktur VAT RR i VAT RR KOREKTA;

– sposoby oznaczania kodami QR faktur wystawionych w KSeF i wprowadzonych do KSeF (w przypadku wystąpienia awarii lub niedostępności), udostępnianych nabywcy w inny sposób niż w KSeF lub używanych poza KSeF;

– nowe rodzaje uprawnień i metod uwierzytelnień, także w odniesieniu do faktur VAT RR i VAT RR KOREKTA.

Przepisy tego rozporządzenia mają wejść w życie 1 lipca 2024 r.

W zakresie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, projekt dostosowuje dotychczasowe przepisy rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur do wprowadzonych rozwiązań KSeF.

Uwagi w ramach konsultacji do obu rozporządzeń można zgłaszać do 18 grudnia.

W ostatnim czasie MF uruchomiło także cykl spotkań z przedsiębiorcami dotyczący KSeF – „Środy z KSeF”, a także przypomniało, że testować KSeF można już dziś i można tu korzystać z bezpłatnych narzędzi przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. Dają one możliwość przetestowania e-fakturowania zarówno samodzielnie, jak i z partnerem biznesowym.

Masz pytania odnośnie KSeF? Zapraszamy do kontaktu: Grzegorz Arczewski i Łukasz Woźniak.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN