Aktualności

01

MF czeka na opinie w zakresie estońskiego CIT

Przez najbliższy tydzień można zgłaszać swoje uwagi do objaśnień dotyczących estońskiego CIT, nad którymi pracuje Ministerstwo Finansów.

Chodzi o nowy model podatkowego rozliczania wydatków na cele inwestycyjne, poprzez zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodu jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.

– Estoński CIT to dwa modele rozliczeń. Jeden to uproszczenie w postaci ryczałtu. Drugi jest bardziej powiązany z tradycyjnym sposobem opodatkowania, ale podatnik może utworzyć specjalny rachunek inwestycyjny. Odpisy na rachunek powiększają koszty podatkowe, a zatem obniżają dochód do opodatkowania. Tylko jeśli środki z rachunku inwestycyjnego nie zostaną przeznaczane na cele inwestycyjne w określonym terminie lub zostaną przeznaczone na inne cele, wówczas podatnik zobowiązany będzie do ich opodatkowania. Dodatkowo od początku 2022 r. zmienią się regulacje dotyczące estońskiego CIT, co ma poszerzyć zainteresowanie tą formą opodatkowania. Zniesiony zostanie obowiązujący w tym roku limit przychodowy (100 mln zł rocznie). Z rozwiązania będą mogły także skorzystać, obok spółek akcyjnych i z spółek ograniczoną odpowiedzialnością, również spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, proste spółki akcyjne i spółdzielnie – tłumaczy Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

MF czeka na opinie do objaśnień, które przygotowuje właśnie w zakresie rachunku inwestycyjnego w ramach estońskiego CIT. Swoje uwagi można przesłać do 22 listopada.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN