Aktualności

01

Fundacje rodzinne po zmianach od czerwca 2022 r.

Trwają prace nad wdrożeniem do porządku prawnego nowej formy, a mianowicie fundacji rodzinnej. Początkowo zakładano, że ruszy ona 1 stycznia 2022 r. Najnowsza wersja projektu wskazuje na 1 czerwca przyszłego roku.

Pierwszy projekt ustawy wdrażającej fundacje rodzinne został opublikowany 22 marca. W październiku opublikowano jego nową wersję, która zawiera liczne i dość istotne zmiany. Co się zmieniło?

– Fundacja rodzinna nadal nie będzie mogła prowadzić działalności gospodarczej. Będą jednak pewne wyjątki, np. w zakresie najmu, dzierżawy mienia, którego jest właścicielem, nabywaniu i zbywaniu papierów wartościowych, uczestnictwie w spółkach czy udzielaniu pożyczek wybranym odbiorcom. Istotne zmiany zaszły w opodatkowaniu fundacji. Początkowo wszystkie uzyskiwane przez nią dochody miały być objęte 19% CIT (co prowadziłoby do wielokrotnego opodatkowania). Teraz projekt przewiduje, że fundacja będzie zwolniona z podatku z tytułu przychodów z zysków kapitałowych (dywidend) oraz z odsetek.

-Dodatkowo poszerzono krąg osób najbliższych uprawnionych do zwolnienia (w zakresie świadczeń pochodzących z mienia wniesionego przez fundatora) z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn o synową, zięcia i teściów. Jednak gdy wypłaty na rzecz osób najbliższych będą pochodzić z dochodów fundacji, które korzystały ze zwolnienia z opodatkowania CIT będą one opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn według stawki 19%.

– Nabycie świadczeń w pozostałym zakresie będzie co do zasady opodatkowane według skali przewidzianej w ustawie o podatku od spadków i darowizn (a nie według jednolitej stawki 19% jak pierwotnie zakładano).

Z ważnych zmian warto wymienić też tę, że fundator będzie mógł bardziej dowolnie kształtować skład organów fundacji (zrezygnowano z mocno krytykowanego ograniczenia, że beneficjenci fundacji nie mogą posiadać więcej niż połowy głosów) – wyjaśnia Konrad Masłowski, menedżer w Thedy & Partners.

Poprawek zgłoszonych do projektu w ramach konsultacji było ponad 800 stron. Jeśli interesują Państwa bardziej szczegółowe informacje na temat fundacji – zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN