Aktualności

01

MF chce m.in. tzw. prekluzji dowodowej w procedurze podatkowej

Po planowanych dużych zmianach w podatkach dochodowych, przyszła kolej na Ordynację podatkową i ustawę o KAS. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt, który ma zmienić m.in. procedurę podatkową.

Chodzi w szczególności o rewolucyjną zmianę, tj. ograniczenie w czasie możliwości przedstawiania dowodów na swoją obronę czy poparcie własnego stanowiska. Według planów MF podatnicy mieliby taką opcję tylko w czasie kontroli lub do pewnego momentu w postępowaniu podatkowym . Na etapach późniejszych takiej możliwości by już nie było.

– To do tej pory zupełnie nieznana w postępowaniu podatkowym tzw. prekluzja dowodowa. Z projektu noweli wynika, że dowody podatnicy będą przedstawiać najpóźniej do zakończenia kontroli podatkowej, upływu terminu wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego wyznaczonego przez organ pierwszej instancji w postępowaniu przed tym organem albo do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania. Zdaniem resortu taka zmiana ma przyspieszyć i usprawnić procedury kontrolne. Problem jednak w tym, że być może i skróci to kontrole i postępowania, ale pozbawi podatników podstawowego prawa do obrony i udziału w postępowaniu w takim zakresie w jakim przysługuje to dzisiaj. Z pewnością może to być także źródłem kolejnych formalnych sporów dotyczących możliwości zgłaszania przez podatników jednak dodatkowych dowodów już po terminie zaproponowanym w nowelizacji. Nie można bowiem wykluczyć, że takie dowody byłyby także później przez podatników pozyskane – ocenia Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN