Aktualności

01

Kontrahenci Ci nie płacą? Pamiętaj o uldze na złe długi

Trudna sytuacja ekonomiczna, rosnąca inflacja i wysokie stopy procentowe, przerwy w łańcuchu dostaw – to niektóre wyzwania, z którymi mierzy się dziś biznes. To powoduje, że część przedsiębiorców nie reguluje terminowo swoich zobowiązań. Powstaje pytanie, czy od niezapłaconych faktur trzeba uregulować należne podatki – dochodowe i VAT.

– Podatnik, który nie otrzymał od swojego kontrahenta zapłaty za fakturę, może skorzystać z ulgi na złe długi. Preferencja ta obowiązuje zarówno w podatkach dochodowych, jak i VAT. To oznacza, że jeśli nie ma zapłaty za fakturę, istnieje możliwość skorygowania zadeklarowanego podatku. Potwierdza to również resort finansów w jednym z ostatnich komunikatów – przypomina Grzegorz Arczewski, doradca podatkowy, starszy menedżer w Thedy & Partners.

Jak skorzystać z ulgi na złe długi w VAT? Przepisy dają podatnikom możliwość skorygowania podatku od wierzytelności dotyczących czynności opodatkowanych, które nie zostały uregulowane lub zbyte w ciągu 90 dni od upływu terminu płatności.

– Trzeba też spełnić pewne warunki. Przykładowo wierzyciel musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w dniu poprzedzającym złożenie korekty i od końca roku w którym wystawiono fakturę nie upłynęły 3 lata. Jeśli kontrahentem jest podmiot niebędący podatnikiem czynnym VAT konieczne jest wpisanie wierzytelności do rejestru długów, lub potwierdzenie jej prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowanie do egzekucji, lub ogłoszenie wobec dłużnika upadłości konsumenckiej – dodaje Grzegorz Arczewski.

Warto też pamiętać, że dłużnik będący podatnikiem ma obowiązek korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury nieuregulowanej, najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności. Po uregulowaniu należności zarówno wierzyciel jak i dłużnik dokonują korekty powrotnej.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN