Aktualności

01

BI: Zamieszanie z CIT-8 i sprawozdaniami. Minister przesunął, ale tylko jeden termin

Minister finansów przesunął termin na złożenie zeznania rocznego CIT-8 przez spółki z 31 marca na 30 czerwca. Nie przedłużył jednak terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego. Eksperci przyznają, że nie ułatwi to pracy firmom i księgowym – pisze Business Insider.

Michał Thedy, doradca podatkowy, partner zarządzający w Thedy & Partners poproszony przez portal o komentarz, zwraca uwagę, że przesunięcie terminu na złożenie CIT-8 bez przesunięcia terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych nie wydaje się najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Po pierwsze, podatek CIT i tak musi być wyliczony na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego. Dyskusyjne jest więc, czy samo przesunięcie terminu na złożenie CIT-8, aż tak bardzo pomoże podatnikom. Po drugie, sporządzenie sprawozdań finansowych jest zadaniem dużo bardziej skomplikowanym i pracochłonnym niż przygotowanie samego CIT-8. Z praktyki wynika, że 3 miesięczny termin na sporządzenie sprawozdań finansowych jest za krótki, zwłaszcza, jeżeli przyjmujemy za Ministerstwem, że jest to termin, w którym sprawozdanie musi być podpisane przez osobę, która je przygotowała, i cały zarząd. Dlatego też dużo bardziej racjonalne i odpowiadające na potrzeby praktyki gospodarczej byłoby przedłużenie obu terminów, tzn. terminu na złożenie CIT-8 oraz terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN