Aktualności

01

Koniec z dokumentowaniem pośrednich transakcji rajowych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona m.in. modyfikacje w zakresie cen transferowych.

Celem tej ustawy było m.in. udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych. Jak podkreślało Ministerstwo Finansów nowelizacja służy np. wyeliminowaniu pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych i niejasności oraz poprawie czytelności przepisów.

Do najważniejszych zmian zaproponowanych w projekcie w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych należą:

– uchylenie przepisów w zakresie odpowiedniego stosowania zasady ceny rynkowej oraz obowiązków dokumentacyjnych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych – czyli transakcji, w których rzeczywisty właściciel należności jest rezydentem raju podatkowego; proponuje się, aby zmiana weszła w życie z dniem ogłoszenia ustawy, z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r.,

– podniesienie progów dokumentacyjnych do 2,5 mln zł dla transakcji finansowych oraz 500 tys. zł dla pozostałych transakcji w zakresie dokumentacji rajowych transakcji bezpośrednich; proponuje się, aby progi miały zastosowanie zarówno dla transakcji kontrolowanych, jak i transakcji innych niż transakcje kontrolowane.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN