Aktualności

01

Kłopoty z interpretacją zajęcia budynku mieszkalnego na prowadzenie działalności

Budynek mieszkalny może zostać opodatkowany maksymalną stawką podatku od nieruchomości w wysokości 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Natomiast budynek mieszkalny zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej może być opodatkowany niemal trzydziestokrotnie wyższą stawką podatku w wysokości - 33,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Jak wyjaśnia Wojciech Jezusek, ekspert w zakresie podatku od nieruchomości, w praktyce zacięte spory pomiędzy podatnikami, a organami podatkowymi rodzi pojęcie „zajęcia budynku mieszkalnego na prowadzenie działalności gospodarczej”. Najczęściej spory na tym tle powstają w przypadku opodatkowania mieszkań pod wynajem zarządzanych przez deweloperów lub agencje nieruchomości, a ostatnio także w przypadku komercyjnych akademików.

W obu przypadkach zaistniałe na tej płaszczyźnie spory pomiędzy podatnikami a fiskusem znalazły swoje rozstrzygnięcie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W sprawie mieszkań przeznaczonych pod wynajem zarządzanych przez deweloperów NSA w wyroku z 22 listopada 2023 r. (sygn. akt: III FSK 3831/21) stwierdził, że w tym przypadku realizowane jest trwałe zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, a znaczenia nie ma tutaj fakt, że cel ten jest realizowany przez osoby trzecie, a nie samego podatnika, jak również to, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu mieszkań. NSA doszedł do wniosku, że w tym przypadku mieszkania są jedynie związane z działalnością gospodarczą, a nie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, w związku z czym powinny zostać opodatkowane stawką podatku jak dla budynku mieszkalnego.

Z kolei, rozpatrując sprawę dotyczącą opodatkowania budynku mieszkalnego pełniącego rolę akademika NSA w wyroku z 22 listopada 2023 r. (sygn. akt: III FSK 358/23) doszedł do wniosku, że takie przeznaczenie budynku ma na celu jedynie czasowe zaspokojenie potrzeb mieszkalnych, a w związku z tym, że wynajem pomieszczeń mieszkalnych w tym budynku prowadzony jest w zakresie komercyjnej działalności gospodarczej budynek ten będzie traktowany jako zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej i w związku z tym opodatkowany wyższą stawką podatku.

Niekonsekwentne podejście NSA budzi sporo kontrowersji w praktyce prawa podatkowego, ciągle trudno określić, które budynki mieszkalne będą mogły zostać uznane za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, a które będą jedynie z działalnością gospodarczą związane. Zagadnienie to w dalszym ciągu może rodzić liczne spory podatników z organami administracji skarbowej.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN