Aktualności

01

Nieracjonalne stanowisko organów w sprawie fundacji rodzinnej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w sprawie opodatkowania wypłat z fundacji rodzinnej na rzecz małżonków będących razem fundatorami tej fundacji.

Jak wyjaśnia Marek Kończak z Thedy & Partners, w interpretacji organ niespodziewanie uznał, że każdy z fundatorów może korzystać jedynie z częściowego (w praktyce: połowicznego) zwolnienia wypłat z PIT. Oznacza to, że w sytuacji, gdy fundatorami są małżonkowie pozostający w ustroju wspólności majątkowej, wypłata środków z fundacji – oprócz opodatkowania tej wypłaty podatkiem CIT o stawce 15% po stronie fundacji – opodatkowana będzie jeszcze podatkiem PIT (efektywnie o stawce 7,5%).

W naszej ocenie takie podejście jest nieprawidłowe, formalistyczne i sprzeczne z celem wprowadzenia przepisów o fundacji rodzinnej, która ma zachęcać do przekazania przedsiębiorstw rodzinnych (!) do fundacji rodzinnej. Podejście organów skarbowych zmniejsza atrakcyjność fundacji rodzinnych dla małżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej, a tym samym może wypaczyć sens istnienia fundacji rodzinnej. 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN