Aktualności

01

Dyrektywa FASTER coraz bliżej

Ministrowie Finansów UE zgodzili się na przyjęcie projektu Dyrektywy FASTER mającej na celu harmonizację procedury poboru i zwrotu podatku u źródła od dywidend i odsetek.

Projekt przewiduje:

  • uregulowanie kwestii ustandaryzowanego cyfrowego certyfikatu rezydencji wydawanego i możliwego do zweryfikowania przez wszystkie państwa członkowskie UE;
  • wprowadzenie Rejestru Certyfikowanych Pośredników Finansowych, wykorzystanie których powinno ułatwiać odzyskanie zapłaconego podatku u źródła;
  • wprowadzenie nowych standardów sprawozdawczych mających na celu zwiększenie transparentności określonych łańcuchów transakcji
  • zharmonizowanie procedur zwrotu podatku: wprowadzenie zwolnienia u źródła i/lub systemu szybkiego zwrotu podatku, w którym podatek powinien być zwracany w ciągu 60 dni od momentu złożenia wniosku (obecna procedura zwrotu podatku zakłada, że zwrot nastąpi w ciągu 6 miesięcy).

Proponowane rozwiązania mogą prowadzić do zwiększenia zakresu obowiązków instytucji finansowych, które zostaną zakwalifikowane jako Certyfikowani Pośrednicy Finansowi.

Projekt będzie jeszcze procedowany przez Parlament Europejski oraz Radę ds. Gospodarczych i Finansowych nim będzie mógł zostać ogłoszony w Dzienniku Urzędowym UE. Zgodnie z projektem, Dyrektywa powinna zostać wdrożona do krajowych porządków prawnych do końca 2028 r. oraz zacząć obowiązywać począwszy od 2030 r.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN