Aktualności

01

Katalog jest otwarty, ale nie obejmuje wszystkiego

Ukryte zyski nie obejmują wypłaty wynagrodzenia z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów nieprzekraczającego wartości środków wniesionych jako wkładów na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego - wynika z wyroku WSA w Gdańsku, który opisuje Rzeczpospolita.

Marcin Socha, doradca podatkowy, menedżer w Thedy & Partners komentując sprawę na łamach gazety podkreślił, że to, czy dana wypłata na rzecz wspólnika stanowi „ukryty zysk” na gruncie tzw. CIT-u estońskiego jest przedmiotem gorących sporów pomiędzy organami a podatnikami od momentu wprowadzenie przedmiotowych przepisów. W tym wypadku organy uznały, że ukrytym zyskiem powinno być umorzenie udziałów finansowane z kapitału zakładowego i zapasowego spółki (powstałych z wkładów pieniężnych i niepieniężnych wniesionych przez wspólnika). Sąd sprzeciwił się takiemu podejściu, popierając stanowisko podatnika. Sąd słusznie zwrócił uwagę, na to, że definicja „ukrytych zysków”, pomimo że stanowi katalog otwarty, to jednak wymieniając przykładowe kategorie takich zysków (operując pojęciem „w szczególności”) odwołuje się do wynagrodzenia za umorzenie udziałów finansowego z zysku. Stosując racjonalną wykładnię przepisów, nie można w takim razie uznać za „ukryty zysk” wynagrodzenia za umorzenie udziałów finansowanego z obniżenia kapitału zakładowego i zapasowego (a nie z zysku). Gdyby bowiem ustawodawca chciał objąć opodatkowaniem również takie umorzenie, nie ograniczyłby się w przykładowym wyliczeniu do umorzenia finansowanego z zysku, ale odwołałby się ogólnie do kategorii umorzenia. Pozostaje mieć nadzieję, że organy zaprzestaną rozszerzającej interpretacji „ukrytych zysków” na gruncie estońskiego CIT, co zwiększy poczucie stabilności i pewność przedsiębiorców wybierających tą formę opodatkowania.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 9 sierpnia 2023 r., str. H7

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN