Aktualności

01

Kary za błędy w nowym JPK_VAT nie będą automatyczne

To naczelnik urzędu skarbowego zdecyduje czy nałożyć na podatnika karę, jeśli w jego JPK_VAT będą pomyłki. Zanim jednak to zrobi, wezwie podatnika do poprawienia błędu – wynika z odpowiedzi ministra finansów na interpelację poselską (nr PT7.054.16.2020).

Przypomnijmy, że kara za błędy w JPK_VAT jest określona przez przepisy w wysokości 500 zł. Ma ona skłaniać przedsiębiorców do dołożenia większej staranności przy wypełnianiu plików JPK_VAT.

– To czy kara zostanie nałożona, zależy od decyzji naczelnika urzędu skarbowego, gdyż ma ona charakter uznaniowy i jest nakładana w formie kary administracyjnej. Sama identyfikacja błędu nie powinna powodować automatycznego nałożenia sankcji – wskazuje Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Od momentu wejścia w życie przepisów o nowym JPK_VAT, a więc od 1 października 2020 r., kara może być nakładana tylko na tych podatników, którzy poprzez celowe, uporczywe działania i wprowadzane błędy uniemożliwiają weryfikację prawidłowości transakcji, jeżeli naczelnik urzędu skarbowego uzna, że nałożenie tej kary jest zasadne.

– Co ważne, zanim zapadnie decyzja o karze, ma ją poprzedzić wezwanie podatnika do poprawienia pomyłki. W takim wezwaniu zostaną określone błędy, które wymagają korekty. Jeśli w ciągu 14 dni od otrzymania takiego wezwania podatnik poprawi dokumenty i wyśle skorygowany JPK do skarbówki lub wyjaśni, że w ewidencji nie ma błędów, kara nie może być na niego nałożona – dodaje Andrzej Kapczuk.

Interpelacja: http://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBVADSN/%24FILE/i12180-o1.pdf

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN