Aktualności

01

Skarbówka się przeorganizowuje

Nastąpią zmiany w układzie wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Powołany będzie jeden centralny i 19 lokalnych - wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów. Dodatkowo zmniejszony zostanie próg przychodów, od którego zależy czy przedsiębiorca jest obsługiwany przez taki urząd.

Zacznijmy od przypomnienia, że obecnie działa 20 tzw. wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, które mają siedziby we wszystkich województwach, z zastrzeżeniem, że w mazowieckim, śląskim i wielkopolskim, utworzono większą liczbę tego typu urzędów. Urzędy wyspecjalizowane są oddelegowane do obsługi podatników, którzy mają największy potencjał gospodarczy, a więc w praktyce często są to podmioty największe, o najwyższych dochodach, grupy kapitałowe. Mogą to być m.in. banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, duże przedsiębiorstwa. Co się zatem zmieni?

– Zostanie utworzony jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym zapewniający kompleksową obsługę podatkową grupom kapitałowym i spółkom ich tworzącym oraz prowadzący jednolitą politykę w zakresie spraw dotyczących kluczowych podmiotów w całej Polsce. Będzie to Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Dodatkowo będzie 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych działających we wszystkich województwach (w każdym województwie po jednym z wyjątkiem województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego, w których będą po dwa urzędy), w tym jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy, który oprócz zasięgu województwa, będzie właściwym również na obszarze całego kraju dla określonej grupy podatników i płatników – jeżeli podatnik posiada stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie więcej niż jednego terytorialnego zasięgu działania naczelników urzędów skarbowych. Będzie to Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie – wymienia Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

To nie koniec zmian. Dziś przedsiębiorcy, których przychody przekraczają równowartość przynajmniej 5 mln euro są obsługiwani przez urzędy skarbowe wyspecjalizowane. Minister finansów chce ten próg obniżyć do 3 mln euro, aby większa grupa podatników i płatników zyskała wsparcie tych wyspecjalizowanych urzędów – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

– Obniżenie progu przychodów może spowodować zmianę właściwości urzędu skarbowego. W projekcie rozporządzenia doprecyzowano, że zaliczenie do kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez urzędy wyspecjalizowane w 2021 r. nastąpi na podstawie danych za 2019 r., a w przypadku gdy rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się w 2019 r. Jednocześnie gdy podmiot nie osiągnie przychodu za 2018 r. i 2019 r. oraz za 2019 r. i 2020 r., w wysokości co najmniej 3 mln euro, odpowiednio od 1 stycznia 2021 r. oraz od 1 stycznia 2022 r. zostanie wyłączony z kategorii podmiotów obsługiwanych przez urząd wyspecjalizowany, a tym samym nastąpi zmiana właściwości z dotychczas właściwego naczelnika wyspecjalizowanego urzędu skarbowego na naczelnika urzędu skarbowego właściwego miejscowo – wskazuje Michał Nielepkowicz.

Przepisy projektowanego rozporządzenia mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

Projekt: https://legislacja.gov.pl/projekt/12340404/katalog/12738554#12738554

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN