Aktualności

01

Jest zgoda na ulgi podatkowe do 800 tys. euro

Komisja Europejska zatwierdziła program dotyczący odraczania płatności podatku i rozkładania go na raty w ramach pomocy COVID-owej. Limit będzie czterokrotnie wyższy - pisze Dziennik Gazeta Prawna.

Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners komentując sprawę na łamach gazety zwraca uwagę, że najważniejsze jest to, że decyzja KE w końcu została wydana, po tylu miesiącach wyczekiwania. Co więcej jest ona generalnie pozytywna, co oznacza, że zatwierdza program pomocowy w postaci ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Jest to o tyle ważne, że w praktyce niektóre organy podatkowe, nie czekając na przedłużającą się procedurę zatwierdzania tego programu pomocowego przez Komisję, zaczęły nie tylko upominać podatników, że powstały w ich rozliczeniach zaległości związane z brakiem zapłaty podatku (co było w pełni zrozumiałe po stronie podatników w związku z wystąpieniem z wnioskiem o odroczenie płatności lub rozłożenie na raty podatku) lub też nawet w skrajnych sytuacjach, po wysłaniu takich upomnień wszczynały już egzekucję, przykładowo zajmując rachunki bankowe podatnika. To w oczywisty sposób, w dobie kryzysu wywołanego pandemią jest nie tylko trudne do zrozumienia, ale też jest wyjątkowo dolegliwe dla i tak poturbowanych już przedsiębiorców.

Natomiast podatnicy, którzy jeszcze decyzji nie otrzymali mogą spodziewać się wydania wreszcie pozytywnych rozstrzygnięć.

Niestety trzeba podkreślić, że niektóre organy podatkowe, nie czekając na rozstrzygnięcie KE wydawały już także decyzje negatywne, czyli odmawiające odroczenia terminu płatności podatku wyłącznie z tej przyczyny formalnej, że Komisja nie zatwierdziła jeszcze omawianego programu. To było szczególnie niezrozumiałe dla podatników, bo oznaczało, że w ocenie organu przesłanki merytoryczne odroczenia są spełnione, a wyłącznie z przewlekłego zatwierdzania programu przez Komisję – tj. z przyczyn niezależnych od polskiego organu podatkowego, a tym bardziej od podatnika – przedsiębiorca otrzymywał decyzję negatywną, skutkującą powstaniem formalnie u niego zaległości podatkowej.

W takich przypadkach podatnicy musieli składać odwołania od negatywnych decyzji fiskusa, licząc na to, że Komisja do czasu rozpatrzenia sprawy przez organ drugiej instancji zatwierdzi w końcu ten program.

Te wszystkie wskazane sytuacje niestety licznie występują w praktyce. To zaś skutkuje tym, że z jednej strony przedsiębiorcy mogą cieszyć się z pozytywnej decyzji KE, ale z drugiej muszą walczyć o swoje racje na drodze spornej z organami podatkowymi. Często bowiem sprawy zaszły już na tyle daleko, że albo podatnicy są już w postępowaniu odwoławczym albo wręcz muszą korzystać ze swoich uprawnień w postępowaniu egzekucyjnym, broniąc się przed dodatkowymi sankcjami z tytułu niezapłacenia podatku w terminie, objętego wnioskiem o odroczenie.

Z kolei te podmioty, którym organy podatkowe zezwoliły na odroczenie w oparciu o ten instrument pomocy COVID-owej, zatwierdzony teraz przez Komisję, mają mniej problemów na głowie. Wreszcie jest bowiem pełna podstawa prawna udzielonego im wsparcia.

Dla podatników, którzy w ramach pierwszej fali pandemii nie wystąpili z wnioskami o odroczenie terminu płatności podatku, dziś mogą to zrobić w reżimie pomocy COVID-owej, tj. do 800 tys. euro limitu.

W tym zakresie, jak również składając kolejne wnioski – trzeba tylko pamiętać o kumulacji w ramach pomocy COVID-owej różnych mechanizmów wsparcia. Limit 800 tys. euro obejmuje nie tylko odraczanie podatków, ale także inne formy wsparcia w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. Dodatkowo ważne jest też to, że wspomniane kumulacje pomocy dotyczą całej grupy kapitałowej, tj. również podmiotów powiązanych, a nie tylko tej jednej spółki, która o wsparcie występuje.

Oprócz wspomnianej kumulacji pomocy w ramach limitu pomocy COVID-owej, tj. do 800 tys. euro limitu, warto wskazać również na uzasadnienie decyzji Komisji. Obecnie zatwierdziła ona program pomocowy, ale już po nowelizacji przepisów w tym zakresie, dokonanych m.in. na podstawie ustawy z 7 października 2020 r., która to zawęziła zakres ulg w spłacie zobowiązań na podstawie Ordynacji podatkowej tylko do odroczenia i rozłożenia płatności podatków na raty. To zaś oznacza, że umorzenie zaległości podatkowej z odsetkami za zwłokę pod tę pomoc się nie kwalifikuje. To z kolei może oznaczać kolejny, dodatkowy spór podatnika z organem podatkowym, który wystąpił z wnioskiem o umorzenie zaległości, przedstawiając w tym zakresie stosowne uzasadnienie, które zostało zaakceptowane przez ten organ. Teraz, po decyzji KE, która zatwierdziła program po nowelizacji, w takiej sytuacji, jest ryzyko wydania przez organ decyzji odmownej z uwagi na nieobjęcie przez Komisję zatwierdzeniem umorzeń zaległości podatkowych.

Dobrą wiadomością jest zaś ta, że zatwierdzenie programu Komisja dokonała w ten sposób, że pomoc może być udzielana do 30 czerwca 2021 r., a graniczną datą odroczenia jest koniec 2022 r. W konsekwencji wsparcie może być cały czas udzielane do końca czerwca 2021 r., z odroczeniem płatności aż do końca 2022 r.

Cały artykuł jest dostępny w Dzienniku Gazecie Prawnej z 23 listopada 2020 r., str. B1

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN