Aktualności

01

Jest projekt przedłużający rozliczenie CIT za 2021 rok

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia ministra finansów, który wydłuża termin na rozliczenie CIT za ubiegły rok.

Jak wynika z przepisów podatnicy tego podatku są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek (jeżeli z rozliczenia tak wynika).

– Projektowana w rozporządzeniu regulacja wydłuża termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego CIT do końca czerwca 2022 r. Projektowana zmiana znajdzie zastosowanie do wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. Będą oni mieli wydłużony termin do złożenia zeznania i zapłaty podatku. Również podatnicy ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estońskiego CIT), których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem rozpoczyna się w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 1 marca 2022 r. objęci zostaną tą regulacją. Tym samym, w takiej sytuacji  przedłużony  będzie termin do 30 czerwca 2022 r. na wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym co do zasady „do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek”. Z kolei termin wynikający z art. 7aa ust. 9 pkt 4 ustawy o CIT na zapłatę podatku należnego od dochodu z przekształcenia podlega przedłużeniu automatycznie do 30 czerwca 2022 r. – wskazuje Marcin Socha, doradca podatkowy, menedżer w Thedy & Partners.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN