Aktualności

01

Nabycie sprawdzające działa od 1 stycznia

Urzędnicy skarbówki z początkiem roku zyskali nowe uprawnienia, w tym m.in. mogą dokonać nabycia sprawdzającego. Co to takiego?

– Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej będzie udawał Klienta, aby sprawdzić czy sprzedawca rejestruje sprzedaż w kasie fiskalnej i wydaje paragon fiskalny. Jeśli sprzedawca nie dopełni którejś z czynności, do której zobowiązują go przepisy, urzędnik sporządzi protokół, na bazie którego naczelnik odpowiedniego urzędu uruchomi u sprzedawcy kontrolę lub postępowanie podatkowe. Zasadą nabycia sprawdzającego jest zwrot nabytego w trakcie tych czynności towaru – odpowiada Piotr Kalemba, doradca podatkowy, doświadczony menedżer współpracujący z Thedy & Partners.

Jednocześnie, począwszy od 1 stycznia, na poczet niezapłaconych podatków możliwe jest czasowe zajęcie ruchomości, choć jak podkreśla Ministerstwo Finansów w swoim komunikacie, ten środek będzie stosowany tylko w przypadku poważnych spraw. Kiedy zatem do zajęcia może dojść?

– Gdy organy egzekucyjne prowadzą już postępowanie egzekucyjne wobec zobowiązanego z tytułu podatków i innych należności i kwota tych zaległości wynosi powyżej 10 tys. zł, funkcjonariusz KAS ma prawo zająć ruchomości będące własnością tego dłużnika. Zajęte będą mogły być np. samochód lub towar będące jego własnością. Maksymalny okres zajęcia będzie wynosił 96 godzin. Po tym czasie, jeśli zajęcie tymczasowe nie przekształci się w egzekucyjne zajęcie ruchomości, podjęte czynności staną się bezprzedmiotowe – wyjaśnia Piotr Kalemba.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN