Aktualności

01

Rz: Zarządzający odpowiada za podatek z pustych faktur

Członek zarządu spółki kapitałowej ponosi odpowiedzialność za jej zaległości powstałe w związku z wystawieniem faktury, która nie dokumentuje rzeczywistych zdarzeń – wynika z wyroku NSA, który opisuje Rzeczpospolita.

Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners komentując wyrok na łamach gazety podkreśla, że nie znamy bliższych szczegółów dotyczących postępowania podatkowego wobec samej spółki, ale biorąc pod uwagę brzmienie przepisów, jak i dotychczasowe orzecznictwo NSA, Sąd zasadnie uznał, że wystarczy samo wydanie decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej i nie jest konieczne jej doręczenie w 5-letnim terminie. Z kolei zakres odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. obejmuje również obowiązek zapłaty podatku VAT wykazanego na fakturze zgodnie z art. 108 ustawy o VAT (stosowanego przede wszystkim do tzw. pustych faktur).

Co kluczowe, ta sprawa pokazuje – do czego słusznie nawiązał NSA pod koniec pisemnego uzasadnienia wyroku – że postępowanie dotyczące odpowiedzialności osób trzecich jest w pewnym sensie ostatnim etapem odpowiedzialności członków zarządu za rozliczenia podatkowe spółki z o.o. I co ważne – trzeba mieć świadomość różnych rodzajów tej odpowiedzialności. Określenie przez organy podatkowe wyższej kwoty należnego podatku od spółki z o.o. skutkować może bowiem nie tylko odpowiedzialnością finansową samej spółki w postaci konieczności zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami, ale także odpowiedzialnością osób fizycznych na gruncie KKS, w tym potencjalnie również członków zarządu, następnie tzw. odpowiedzialnością spółki jako podmiotu zbiorowego. I w ostateczności jeszcze – tak jak w tej sprawie – majątkową odpowiedzialnością solidarną członków zarządu za zaległości podatkowe spółki z o.o., w przypadku bezskuteczności egzekucji od spółki. Dlatego kluczowe jest właściwe i aktywne uczestnictwo w czynnościach i postępowaniach, na jak najwcześniejszym etapie kontroli rozliczeń spółki jako podatnika, a nie dopiero – odpowiedzialności osoby trzeciej.

Cały artykuł został opublikowany w Rzeczpospolitej z 14 lutego 2022 r., str. D6

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN