Aktualności

01

Jest projekt nowelizacji Polskiego Ładu

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji Polskiego Ładu. Dokument porządkuje kwestie związane z naliczaniem zaliczek na PIT. Rada Ministrów na posiedzeniu 25 stycznia go zaakceptowała.

Resort finansów w przygotowanym projekcie zaproponował przeniesienie rozwiązań z rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do ustawy (art. 53a ustawy o PIT). W konsekwencji, w art. 53a ustawy o PIT zawarto materię obecnie uregulowaną w rozporządzeniu.

Projektowany przepis dotyczyć będzie przychodów z pracy na etacie (art. 31), świadczeń emerytalnych i rentowych (art. 34) oraz umów zlecenia (art. 13 pkt 8). Płatnik dokonujący wypłat tych przychodów nie będzie pobierał, w terminach określonych w ustawie PIT, zaliczki na podatek w części, w jakiej zaliczka obliczona według Polskiego Ładu jest wyższa od zaliczki obliczonej według zasad z 2021 r. Niepobraną nadwyżkę zaliczki w danym miesiącu płatnik będzie pobierał w kolejnych miesiącach 2022 r. (najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.), w których zaliczka obliczona według Polskiego Ładu będzie niższa od zaliczki obliczonej według zasad z 2021 r.

– Zgodnie z projektem zasadą porównywania wysokości zaliczek zostaną objęte wynagrodzenia za miesiące od lutego do grudnia 2022 r. Jednocześnie MF w uzasadnieniu podkreśla, że opublikowane wytyczne i objaśnienia do rozporządzenia z 7 stycznia pozostają aktualne.  Niemniej zgodnie z zasadą niedziałania prawa wstecz, zmiana ustawy o PIT w takim brzmieniu będzie miała charakter obligatoryjny co do wynagrodzeń od lutego br.  Innymi słowy, planowane są zmiany w zasadach kalkulacji zaliczek na PIT od lutego br., które będą obowiązywały wszystkich płatników wynagrodzeń wskazanych w projektowanym przepisie – wskazuje Adam Allen, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN