Aktualności

01

Zakończoną w 2021 roku budowę trzeba rozliczyć już w styczniu

Jeśli ostatni wpis w dzienniku budowy magazynu był w grudniu ubiegłego roku, przedsiębiorcy do końca stycznia 2022 r. muszą złożyć deklarację i wpłacić podatek od nieruchomości. Termin otrzymania pozwolenia na użytkowanie hali nie będzie miał tu znaczenia - mówi Piotr Kalemba, doradca podatkowy, Starszy Menedżer współpracującym z Thedy & Partners w wywiadzie dla portalu FPG24.pl.

Przedsiębiorca, który w ubiegłym roku zakończył budowę magazynu, powinien w 2022 r. zapłacić podatek od nieruchomości. Kiedy możemy mówić o zakończeniu budowy, czy przepisy określają ten moment?

Przepisy nie precyzują wprost kiedy mamy do czynienia z zakończeniem budowy. Jednak zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, a także orzecznictwem sądów administracyjnych o zakończeniu budowy co do zasady powinny zadecydować okoliczności faktyczne związane z zakończeniem prac.

Z kolei datą zakończenia prac jest data ostatniego wpisu w dzienniku budowy. To właśnie ona oznacza zakończenie prac w danym obiekcie.

W tym miejscu trzeba wyraźnie podkreślić, że dniem zakończenia budowy nie jest data pozwolenia na użytkowanie obiektu, a właśnie data zakończenia prac odzwierciedlona w dzienniku budowy. Podatnicy często wiążą otrzymanie pozwolenia na użytkowanie z datą zakończenia budowy, co niestety jest nieprawidłowe.

Otrzymanie pozwolenia na użytkowanie jest zakończeniem formalności na gruncie prawa budowlanego, a ono dla celów podatków od nieruchomości nie ma znaczenia.

Załóżmy, że budowa magazynu została zakończona w grudniu 2021 r. Co to oznacza pod kątem podatkowym?

Jeśli ostatni wpis w dzienniku budowy był w grudniu, to obowiązek podatkowy powstanie w styczniu (od 1 stycznia), nawet jeśli pozwolenie na użytkowanie dostaniemy np. w marcu.

Tym samym w deklaracji na podatek od nieruchomości, składanej do końca stycznia już będzie trzeba ten magazyn ująć do opodatkowania. Oczywiście mówimy tu o przedsiębiorcach będących nie osobami fizycznymi, chodzi np. o spółki.

Osoby fizyczne muszą powiadomić organ podatkowy o zakończeniu budowy i organ wyda decyzję ustalającą wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości.

Cały wywiad: Piotr Kalemba – warto korzystać z profesjonalnego wsparcia przy rozliczaniu inwestycji [WYWIAD] – Forum Polskiej Gospodarki (fpg24.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN