Aktualności

01

Darowizny z 0% VAT w związku z COVID zostaną przedłużone

Minister finansów opublikował projekt rozporządzenia, które m.in. przedłuży stosowanie stawki 0% VAT dla darowizn przekazywanych na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Obecnie preferencja ta obowiązuje do 31 sierpnia 2020 r. Jednak w związku z trwającą epidemią minister finansów chce ją przedłużyć, stąd propozycja w odpowiednim projekcie rozporządzenia. Przypomnijmy, że chodzi o darowizny dokonywane na rzecz określonych podmiotów. Są to:

  • Agencja Rezerw Materiałowych oraz Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych,
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu określonego przepisami pierwszej tarczy antykryzysowej, czyli takich, których zadaniem są działania w zakresie zwalczania COVID-19,
  • określone jednostki pomocy społecznej – tj. domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy oraz domów pomocy społecznej.

Aby darowizna była objęta 0% VAT musi ona obejmować określone towary. Są to: wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro; szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna; produkty lecznicze oraz substancje czynne; produkty biobójcze – wyłącznie środki dezynfekujące; specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie; środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Zgodnie z projektem, preferencyjny VAT na tego typu darowizny ma obowiązywać do momentu odwołania stanu epidemii w Polsce.

Warto dodać, że projekt rozporządzenia ministra finansów przewiduje też pewne zmiany w zakresie wysokości stawek na niektóre towary. Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje bowiem nowa matryca stawek VAT, która zmieniła wysokość opodatkowania części towarów. Minister zaproponował obniżkę podatku z 23 do 8% m.in. na: urządzenia komputerowe, maszyny do pisania, maszyny poligraficzne czy urządzenia do zapisywania i odczytywania dla ociemniałych.

Projekt: https://legislacja.gov.pl/projekt/12337305/katalog/12711048#12711048

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN