Aktualności

01

Jeśli auto rajdowe służy promocji, można wydatki na nie ująć w kosztach

Jeśli samochód rajdowy będzie służył tylko do celów reklamowych firmy, wydatki związane z tym autem można ująć w kosztach uzyskania przychodów.

W najnowszych wnioskach o interpretacje, przedsiębiorcy pytają Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z autem rajdowym. Dyrektor KAS (interpretacja nr 0111-KDIB2-1.4010.35.2019.8.BJ) odsyła w tym zakresie do sprawy, która zakończyła się wyrokiem NSA (sygn. akt II FSK 533/20).

W sprawie, która trafiła na wokandę NSA, podatnik planował kupić samochód rajdowy. Przedmiotem działalności spółki była m.in. produkcja części i podzespołów samochodowych. Auto to miało być przeznaczone wyłącznie do udziału w organizowanych (przez inne podmioty niż podatnik) zawodach sportowych (rajdach). Samochód miał stanowić narzędzie promocji (reklamy) podatnika (na samochodzie tym znajdować się miała reklama z logiem firmy). Udział samochodu w rajdach miał stanowić wsparcie marketingowo-promocyjne dla podatnika. Przedsiębiorca miał otrzymać także licencję sponsorską zatwierdzoną przez Polski Związek Motorowy, co miało podkreślać wykorzystywanie samochodu rajdowego w celach promocji i reklamy.

Według NSA, działanie spółki miało na celu zwiększenie jej rozpoznawalności, zachęcenie do swojej oferty jak największej liczby klientów, a w konsekwencji potencjalne zwiększenie sprzedaży i dochodów. Takie działanie spełnia przesłankę celowości poniesienia wydatku i możliwości zaliczenia go do kosztów (która wynika z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT). Spółka będzie również uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu rajdowego do wysokości wynikającej z art. 16 ust.1 pkt 49 ustawy o CIT oraz do zaliczenia do tych kosztów całości wydatków związanych z używaniem samochodu.

– Stanowisko NSA w pełni potwierdza wykładnię zaliczania danych wydatków do kosztów. Aby było to możliwe, muszą być spełnione przesłanki z ustawy. Kosztami uzyskania przychodów są wyłącznie takie wydatki, które spełniają łącznie następujące warunki: zostały poniesione przez podatnika, w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, mają charakter definitywny i są właściwie udokumentowane; ich poniesienie miało na celu uzyskanie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów (tzw. przesłanka celowości kosztów); nie zostały wymienione w zamkniętym katalogu wydatków niestanowiących kosztów w uzyskania przychodów, zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT – wyjaśnia Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN