Aktualności

01

Dywidenda ze spółki komandytowej może być objęta zwolnieniem z CIT

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych przy wypłacie dywidendy ze spółki komandytowej, konieczne jest spełnienie kilku warunków.

W rozpatrywanej przez Dyrektora KIS sprawie, spółka akcyjna jest komandytariuszem spółki komandytowej, która status podatnika CIT uzyskała od 1 maja 2021 r. Spółce akcyjnej zostanie wypłacony zysk wypracowany przez spółkę komandytową i zaliczka na poczet przyszłego zysku. Powstała wątpliwość, czy w takim przypadku możliwe będzie skorzystanie ze zwolnienia z CIT przewidzianego w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

– Trzeba wyjaśnić, że aby ze wskazanego zwolnienia skorzystać kluczowe jest spełnienie warunków, określonych w ustawie. Otóż w stosunku do zysków wypracowanych i wypłacanych przez spółkę komandytową na rzecz spółki akcyjnej – komandytariusza od 1 maja 2021 r. zastosowanie zwolnienia będzie możliwe, jeśli po pierwsze, wypłacająca przychody z tytułu udziału spółka komandytowa stanowi „spółkę” oraz ma siedzibę i zarząd w Polsce. Po drugie, uzyskującym przychody z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej będzie komandytariusz – spółka, która podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Po trzecie, komandytariusz – spółka posiadać będzie bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, gdzie pojęcie „udziału (akcji)” oznacza również: ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce. W tym miejscu trzeba też dodać, że zwolnienie z opodatkowania wypłacanych dywidend ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w określonej wysokości przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd w Polsce, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). Zatem do wypłat dokonywanych przed 1 maja 2023 r. (gdzie nie upłynie jeszcze dwuletni okres liczony od 1 maja 2021 r.) również warunkowo będzie można zastosować zwolnienia z opodatkowania. I ostatni warunek do skorzystania ze zwolnienia to komandytariusz nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania, co zostanie potwierdzone w uzyskanym przez spółkę komandytową pisemnym oświadczeniem podmiotu otrzymującego dywidendę – wyjaśnia Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

W analizowanej sprawie te warunki były spełnione, a więc przychód z tytułu wypłaty przez spółkę komandytową na rzecz spółki akcyjnej zysku oraz zaliczki na poczet przewidywanego zysku będzie mógł korzystać ze zwolnienia z CIT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 września 2021 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.313.2021.1.JKU.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN